حضور جناب آقای مكرمي فر رييس سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي وگردشگري خراسان رضوي در غرفه هتل مجلل پارسیس

 

یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران

یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران