شرایط پذیرش مهمان

هتل پارسیس مشهد

ساعت ورود مهمان به هتل ملاک محاسبه نبوده و ساعت تحویل اتاق بعد از ساعت 14:00 و ساعت تخلیه اتاق قبل از ساعت 12:00 ظهر می باشد .

مهمان محترم می بایست در هنگام ورود به هتل برگ تاییدیه رزرو و اصل فیش یا حواله بانکی (چاپی یا الکترونیکی) رابه مسئول پذیرش ارائه نماید .

همراه داشتن شناسنامه عکس دار مهمانان و همراهان در زمان ورود و اقامت و رعایت شئونات اسلامی و مقررات هتل الزامی است .

در صورت درخواست مهمان جهت افزایش زمان اقامت تا ساعت 18 ˛ معادل 50٪ و پس از آن هزینه کامل اقامت یک شب از مهمان دریافت می گردد .

هتل در خصوص جهت ˛ طبقه ˛ رنگ و طرح هیچگونه مسئولیتی ندارد و شماره اتاق هنگام ورود مهمان به هتل توسط پذیرش تعیین می شود .

 

در صورت اقامت افراد بیشتر از ظرفیت مشخص شده هر اتاق در ثبت رزرو ˛ شامل پرداخت هزینه نفر اضافه می باشد .

مهمان موظف است در پایان اقامت رزرو شده نسبت به تخلیه اتاق در ساعت مشخص توسط هتل اقدام نماید و در صورت تمایل به تمدید با هماهنگی و توافق پذیرش هتل ممکن خواهد بود .