تعاریف رزرو

هتل پارسیس مشهد

رزرو (Reserve) : هر گونه نگهداری و اختصاص مکان (اتاق ، سوییت ، آپارتمان و … ) در هتل برای مدت زمان مشخص رزرو نامیده می شود .

متقاضی رزرو : فردی که شخصاً یا به نمایندگی از شخص دیگری با مراجعه مستقیم و یا کتباً از طریق ارسال نامه ، فکس و یا از طریق مکاتبات و وب سایت تقاضای رزرو اتاق برای  مدت زمان مشخص نماید .

پذیرنده رزرو : مدیر هتل و یا نماینده قانونی وی که اجازه انجام رزرو در هتل را دارد و مسئول و مجاز به تایید و امضای برگ رزرو است .

موضوع رزرو : عبارت است از محلی که مهمان در تاسیسات گردشگری اقامتی ( اتاق ، سوئیت ، آپارتمان و … ) که در تقاضای رزرو متقاضی قید شده است .

مدت و زمان رزرو : تاریخ ورود و خروج مهمان که بعد از ساعت 14 روز ورود شروع شد و تا قبل از ساعت 12 روز خروج ادامه خواهد داشت .

 

مبلغ رزرو ( پیش پرداخت ) : وجه نگهداری مکان ، به عنوان پیش پرداخت به صورت علی الحساب و معمولاً معادل هزینه یک شب اقامت خواهد بود که می بایست توسط متقاضی به حساب هتل واریز و رسید آن جهت صدور برگ رزرو به بخش رزرواسیون هتل نمابر، نامه، فکس و یا از طریق امکانات اینترنتی یا تحویل شود .

واچر (Voucher) (تائیدیه رزرو) : هر گونه تایید مکتوب و یا رسید الکترونیک که توسط پذیرنده رزرو به شخص متقاضی رزرو (چاپی ، ایمیلی و پیامکی) تحویل داده شود واچر گویند که می بایست حتماً ممهور به مهر هتل و یا از طرق کانال های رسمی الکترونیکی هتل بوده و کلیه مشخصات رزرو از جمله موضوع رزرو، نام مهمان ، تعداد و سن نفرات ، مبلغ پیش پرداخت ، تاریخ ورود و خروج و خدمات اضافه شامل ترانسفر ، اینترنت و … در آن قید شده و دارای شماره و تاریخ باشد .